Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja „Współczesne metody identyfikacji osób zaginionych”

Data publikacji 04.10.2021

W dniach 15–16 września 2021 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „Współczesne metody identyfikacji osób zaginionych”, zorganizowana przez Fundację ITAKA wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytetem Warszawskim w formule online. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział wzięli – w roli prelegentów – Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Adam Frankowski oraz Administrator Registratury zbioru danych DNA starszy specjalista Zakładu Biologii CLKP mgr Anna Jurga.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Rosji, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Chorwacji i Polski. W programie konferencji zostały uwzględnione trzy sesje, z których pierwsza skupiła się na kryminalistyczno-prawnych aspektach poszukiwań osób zaginionych. Prelekcje dotyczyły m.in. analizy najbardziej skutecznych metod poszukiwań osób zaginionych, a także czynników, które negatywnie wpływają na proces poszukiwań i obniżają ich skuteczność. Dodatkowo przedstawiono, jak sytuacja osób zaginionych wygląda pod względem prawnym w krajach sąsiadujących z Polską, tj. w Niemczech, Rosji, Ukrainie i na Białorusi. Podczas drugiej sesji, dotyczącej metod identyfikacji NN osób, NN zwłok i szczątków ludzkich głos zabrali eksperci pracujący w zakładach medycyny sądowej. Uczestnicy zapoznali się m.in. z wyzwaniami, jakie w praktyce medyka sądowego niesie identyfikacja zwłok. Dowiedzieli się również, jak olbrzymie znaczenie w identyfikacji NN zwłok odgrywają nie tylko badania genetyczne, ale także analiza odontologiczna czy obrazowanie 3D. Drugi dzień konferencji poświęcony był analizie perspektyw rozwoju metod poszukiwań i identyfikacji osób zaginionych. Prelegenci, na co dzień zajmujący się różnymi aspektami zaginięć i identyfikacji osób, omówili wpływ postępu technologicznego na działania związane z poszczególnymi etapami poszukiwań i identyfikacji osób zaginionych. Prezentacje dotyczyły m.in. zasad działania systemu automatycznej detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych, zastosowań badań genetycznych w identyfikacji NN zwłok oraz identyfikacji ofiar katastrof masowych. Podczas trzeciej sesji mgr Anna Jurga wygłosiła referat na temat „Wykorzystania badań genetycznych w identyfikacji NN zwłok”, natomiast insp. dr n. med. Adam Frankowski dokonał prezentacji pt. „Identyfikacja ofiar katastrof – światowe standardy DVI w polskiej praktyce”.

  • od lewej Alicja Tomaszewska, prezes zarządu Fundacji Itaka, Dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Powrót na górę strony