Aktualności

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej CLKP IV kadencji

Data publikacji 01.10.2021

W dniu 29 września 2021 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej CLKP IV kadencji (2021-2025).

Inauguracyjne obrady otworzył insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Naukowej CLKP, Zastępca Dyrektora CLKP – insp. dr n. med. Adam Frankowski, radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP– Agnieszka Łukomska oraz przedstawiciele związków zawodowych– nadkom. Krzysztof Rusin i Dariusz Puchalski.

W skład Rady Naukowej CLKP IV kadencji wchodzą:

prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska – Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. dr hab. Andrzej Pacut – Kierownik Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego
w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
dr hab. Alina T. Dubis, prof. Uniwersytetu w Białymstoku – pracownik naukowy Wydziału Chemii, Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu w Białymstoku,
dr hab. n. med. Andrzej Ossowski – Kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
Renata Leoniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA,
insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
nadkom. dr Magdalena Jabłońska-Milczarek – starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP,
kom. dr Krzysztof Klemczak – starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP,
podinsp. Katarzyna Razarenkow – starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Chemii CLKP,
dr inż. Kamil Januszkiewicz - specjalista badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP,
dr inż. Marta Olejniczak – specjalista badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP,
Katarzyna Drzewiecka – specjalista badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP.
mgr inż. Jerzy Chytła – Kierownik Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącą Rady Naukowej CLKP IV kadencji została prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska, natomiast na wiceprzewodniczących wybrano nadkom. dr Magdalenę Jabłońską-Milczarek oraz kom. dra Krzysztofa Klemczaka. Sekretarzem Rady została podinsp. Katarzyna Razarenkow. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska podsumowała prace Rady Naukowej CLKP poprzedniej kadencji, złożyła podziękowania za dotychczasową, owocną współpracę oraz podkreśliła najważniejsze aspekty działań CLKP.