Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej CLKP IV kadencji

Data publikacji 01.10.2021

W dniu 29 września 2021 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej CLKP IV kadencji (2021-2025).

Inauguracyjne obrady otworzył insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Naukowej CLKP, Zastępca Dyrektora CLKP – insp. dr n. med. Adam Frankowski, radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP– Agnieszka Łukomska oraz przedstawiciele związków zawodowych– nadkom. Krzysztof Rusin i Dariusz Puchalski.

W skład Rady Naukowej CLKP IV kadencji wchodzą:

prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska – Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. dr hab. Andrzej Pacut – Kierownik Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego
w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
dr hab. Alina T. Dubis, prof. Uniwersytetu w Białymstoku – pracownik naukowy Wydziału Chemii, Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu w Białymstoku,
dr hab. n. med. Andrzej Ossowski – Kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
Renata Leoniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA,
insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
nadkom. dr Magdalena Jabłońska-Milczarek – starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP,
kom. dr Krzysztof Klemczak – starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP,
podinsp. Katarzyna Razarenkow – starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Chemii CLKP,
dr inż. Kamil Januszkiewicz - specjalista badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP,
dr inż. Marta Olejniczak – specjalista badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP,
Katarzyna Drzewiecka – specjalista badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP.
mgr inż. Jerzy Chytła – Kierownik Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącą Rady Naukowej CLKP IV kadencji została prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska, natomiast na wiceprzewodniczących wybrano nadkom. dr Magdalenę Jabłońską-Milczarek oraz kom. dra Krzysztofa Klemczaka. Sekretarzem Rady została podinsp. Katarzyna Razarenkow. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska podsumowała prace Rady Naukowej CLKP poprzedniej kadencji, złożyła podziękowania za dotychczasową, owocną współpracę oraz podkreśliła najważniejsze aspekty działań CLKP.

Powrót na górę strony