Aktualności

Spotkanie branżowe biegłych i kandydatów na biegłych z zakresu badań chemicznych

Data publikacji 23.09.2021

W dniach 14–17 września 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kaper” w Juracie odbyło się spotkanie branżowe biegłych i kandydatów na biegłych z zakresu badań chemicznych oraz badań materiałów i urządzeń wybuchowych zorganizowane przez Zakład Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

W spotkaniu uczestniczyli biegli oraz kandydaci na biegłych z zakresu badań chemicznych oraz badań materiałów i urządzeń wybuchowych z laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP całego kraju oraz z CLKP. Uczestników powitali: dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP, dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii CLKP oraz mł. insp. dr Beata Speichert-Zalewska – Naczelnik LK KWP w Gdańsku. W trakcie spotkania zostały wygłoszone referaty przygotowane przez przedstawicieli policyjnych laboratoriów kryminalistycznych oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które dotyczyły ciekawych, trudnych badań wykonanych w ramach wydanych opinii kryminalistycznych lub interesujących zagadnień analitycznych. Podczas spotkania przeprowadzono również warsztaty dotyczące problematyki walidacji metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach chemicznych. Ponadto zaprezentowano realizowane w CLKP projekty badawczo-rozwojowe.

  • w trakcie spotkania branżowego biegłych i kandydatów na biegłych z zakresu badań chemicznych przemawia Zastępca Dyrektora CLKP inspektor doktor nauk medycznych Adam Frankowski, po jego lewej stronie stoją: podinspektor Anna Duszyńska, Zastępca Kierownika Zakładu Chemii CLKP, młodszy inspektor doktor Beata Speichert-Zalewska – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku oraz dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii CLKP.
  • uczestnicy spotkania branżowego biegłych i kandydatów na biegłych z zakresu badań chemicznych przed ośrodkiem Kaper