Aktualności

Szkolenie CEPOL z zakresu zagrożeń CBRNE

Data publikacji 20.09.2021

W dniach 13–17 września 2021 roku w Szkole Policji w Loures (Portugalia) odbyło się szkolenie pt. Oględziny miejsca zdarzenia w przypadku zagrożenia skażeniem chemicznym, biologicznym, radioaktywnym, nuklearnym, wybuchowym (CBRNE) zorganizowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. szkolenia (CEPOL). Z ramienia CLKP w szkoleniu wziął udział mł. insp. Piotr Trojanowski – Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki.

Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze jednostek policyjnych z 28 uczestników z krajów Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX), Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL). Pierwszego dnia szkolenia zaprezentowano procedury postępowania na miejscach zdarzeń gdzie występowało zagrożenie skażeniami CBRNE. Szczególną uwagę zwracano na środki ochrony indywidualnej uczestników oględzin, wyposażenie oraz zaplecze logistyczne. W kolejnych dniach, uczestnicy szkolenia lokalizowali istniejące zagrożenie skażeniami CBRNE, neutralizowali je, ujawniali i zabezpieczali ślady kryminalistyczne oraz sporządzali raporty z przeprowadzonych czynności. Ostatniego dnia szkolenia zorganizowano wyjazd do Laboratorium Kryminalistycznego w Lizbonie, w trakcie którego zapoznano uczestników szkolenia z zakresem badań wykonywanych na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

Fot. Piotr Trojanowski (CLKP)

  • Od lewej za stołem konferencyjnym: Paulo Malaquias - Activity Manager, Michael Bovens - ENFSI Expert, Alexandra Andre Dyrektor LPC, Fernando Viegas - trener
  • postać w ubraniu ochronnym koloru ciemnozielonego z maską przeciwgazową w tle napis CEPOL
  • dwie postacie w trakcie ubierania ubrań ochronnych
  • grupa osób w uraniach ochronnych w trakcie ćwiczeń przed budynkiem na pierwszym planie taśma z napisem Policia Judiciaria
  • postać w ubraniu ochronnym z maską przeciwgazową przed którą znajdują się walizki ze sprzętem kryminalistycznym
  • na pierwszym panie cztery postacie w ubraniach ochronnych w maskach przeciwgazowych oraz mężczyzna w okularach i maseczce, na dalszym planie samochody osobowe. Przy jednym z samochodów grupa osób w ubraniach ochronnych