Aktualności

Konwersatorium Spektrometrii Atomowej

Data publikacji 13.09.2021

W dniach 6–8 września 2021 roku na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się Konwersatorium Spektrometrii Atomowej KOSAT. W Konserwatorium uczestniczyli: insp. dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP, dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii CLKP oraz w formie on-line przedstawiciele Zakładu Chemii CLKP.

Tematy prezentowane podczas Konserwatorium dotyczyły zastosowania metod spektroskopowych w różnych dziadzinach naukowych. Tematy te są również ważne i przydatne w badaniach kryminalistycznych jako rozszerzenie dotychczasowych metod stosowanych. Historię technik stereoskopowych przybliżył prof. Bogusław Buszewski z UMK w Toruniu, natomiast prof. Ryszard Łobodziński z CNRS UMR we Francji przedstawił zastosowanie spektrometrii mas w badaniach oddziaływań jonów metali z mikroorganizmami. Z kolei prof. Ewa Bulska wygłosiła wykład dotyczący kontroli jakości wyników analitycznych i wagi tego zagadnienia w badaniach spektroskopowych. Podczas Konserwatorium została również przyznana nagroda im. dr Jerzego Fijałkowskiego w dowód uznania za wybitne osiągnięcia w zakresie spektrometrii atomowej i spektrometrii mas dla prof. Ludwika Halicza z CNB-CH UW w Warszawie.