Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 18.08.2021

W dniu 18 sierpnia 2021 roku odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w formie wideokonferencji.

W uroczystości udział wzięli: nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Mariusz Bużdygan, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, mł. insp. dr Piotr Zalewski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, kom. Anna Przewor Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Agnieszka Łukomska Radca Wydziału Rozwoju Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji oraz kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Słowo powitalne do uczestników skierował Dyrektor CLKP, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, podkreślając znaczenie wiedzy specjalistycznej biegłego w postępowaniu sądowym, ale również wskazując na nieskazitelną postawę, która winna cechować biegłego, a także sumienność i rzetelność w przygotowywaniu opinii kryminalistycznych. W dalszej kolejności Agnieszka Łukomska Radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP odczytała decyzję Dyrektora CLKP nr 182 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało dwunastu kandydatów z następujących specjalności kryminalistycznych:

1. klasyczne badania dokumentów:
mł. asp. Dawid Biront – LK KWP w Gorzowie Wielkopolskim,
mł. asp. Karol Krawczyk – LK KWP we Wrocławiu,
st. sierż. Katarzyna Puton-Masiewicz – LK KWP zs. w Radomiu,
st. sierż. Bartłomiej Derlatka – LK KWP zs. w Radomiu,
mł. asp. Łukasz Kocielnik – CLKP,
2. techniczne badania dokumentów:
mgr Urszula Grodzka – LK KWP w Olsztynie,
3. badania antroposkopijne:
mł. asp. Agnieszka Kuzioła – LK KWP w Lublinie,
4. badania informatyczne:
mgr Krzysztof Dubielecki – LK KSP,
mł. asp. Damian Kaczmar – LK KWP w Rzeszowie,
asp. Tomasz Starosta – LK KWP w Gorzowie Wielkopolskim,
mł. asp. Paweł Oberszt – CLKP,
5. badania chemiczne:
sierż. sztab. Krzysztof Nowakowski – LK KWP zs. w Radomiu.

Kandydaci na biegłych złożyli ślubowanie przed Dyrektorem CLKP, insp. dr. n. med. Radosławem Juźwiakiem, a następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej, który w swoim okolicznościowym wystąpieniu pogratulował biegłym uzyskania uprawnień, zwłaszcza mł. asp. Łukaszowi Kocielnikowi z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji za uzyskanie najlepszego wyniku z egzaminu końcowego. Do gratulacji dołączył Dyrektor CLKP, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, wręczając biegłemu z CLKP nagrodę rzeczową.

 

  • uczestnicy uroczystości nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych - widok ekranu wideokonferencyjnego
Powrót na górę strony