Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CLKP uzyskało prawo ochronne na wzór użytkowy pt.: „Opakowanie do zabezpieczania śladów linii papilarnych”

Data publikacji 04.08.2021

W dniu 13 lipca 2021 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji otrzymało decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.:"Opakowanie do zabezpieczania śladów linii papilarnych".

Jednym ze sposobów zabezpieczania śladów linii papilarnych na miejscach oględzin jest ich opylanie proszkami daktyloskopijnymi, a następnie utrwalanie za pomocą kryminalistycznych folii daktyloskopijnych. Przedmiotowe folie na miejscu zdarzenia  są niejednokrotnie obszywane, lakowane, bądź wrzucane do koperty. Taki sposób zabezpieczania śladów może stwarzać problemy na miejscu zdarzenia, jak również w trakcie prowadzenia późniejszych badań.  

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zaproponowało nowe rozwiązanie polegające na tym, że do zabezpieczania folii daktyloskopijnych z zebranymi śladami stosuje się pakiety, które swą konstrukcją przypominają kopertę z okienkiem. Zabezpieczanie śladów odbywa się w ten sposób, że folia, pozbawiona przezroczystej osłonki, a posiadająca na swej żelatynowej warstwie zebrane ślady linii papilarnych, wklejana będzie w okienko od strony wewnętrznej pakietu. Okienko pakietu będzie pełniło wówczas rolę przezroczystej osłonki, w którą pierwotnie zaopatrzona była folia.

Zaproponowane rozwiązanie umożliwi swobodny dostęp biegłym do utrwalonych śladów daktyloskopijnych, a zwłaszcza śladów linii papilarnych, co jest ważne w przypadku prowadzenia badań pozaprocesowych, np. selekcji, rejestracji śladów linii papilarnych w systemie AFIS.

 

Powrót na górę strony