Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udział przedstawicieli CLKP w opracowaniu podręcznika „Handbook on Firearms for Border Guards and Customs”

Data publikacji 02.08.2021

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency – FRONTEX) udostępniła swoim służbom ochrony granic lądowych „Handbook on Firearms for Border Guards and Customs” – podręcznik służący wspomaganiu tych służb w wykrywaniu nielegalnego transportu broni palnej na teren UE.

Podręcznik powstał przy udziale wielu europejskich i międzynarodowych agencji przestrzegania prawa, Interpolu oraz FRONTEXU jako lidera projektu i Komisji Europejskiej, Europolu, Rumunii, Słowenii i Polski jako współliderów.

W opracowaniu podręcznika swój czynny udział miało Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – instytut badawczy dostarczając wiedzy merytorycznej o broni palnej oraz udostępniając swoje bogate zasoby zbiorów wzorców broni i amunicji. Oprócz cennego wkładu wiedzy i przykładów materialnych, przedstawiciele Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP merytorycznie wspierali FRONTEX w aspekcie  dostosowania podręcznika w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań użytkowników końcowych. W działaniach tych uczestniczyli czynnie jako konsultanci kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP kom. dr inż. Michał Borusiński i starszy specjalista Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP biegły bada broni i balistyki mgr. inż. Jarosław Rosiak oraz personel Zespołu Broni i Balistyki wspomagając sporządzenie poglądowej dokumentacji fotograficznej zbiorów.

Link do filmu promującego podręcznik: www.frontex.europa.eu/media-centre

Fot. www.frontex.europa.eu

Powrót na górę strony