Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

W dniu 30 lipca 2021 roku w sali Biura Logistyki Policji KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznak i aktów mianowania policjantom i pracownikom cywilnym Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Instytutu: insp. dr n. med. Radosław Juźwiak – dyrektor CLKP, insp. dr n. med. Adam Frankowski – zastępca dyrektora CLKP, kom. dr inż. Michał Borusiński – kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP oraz podkom. Sylwester Panasewicz – zastępca kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP. Swoją obecnością zaszczycili również odznaczeni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej,  Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W swoim wystąpieniu Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak podziękował wszystkim obecnym za sumienność, zaangażowanie i poświęcenie w pełnieniu trudnej i odpowiedzialnej służby. Pragnąc uhonorować przybyłych na uroczystą zbiórkę gości, insp. Juźwiak podkreślił, że owocna współpraca zaprzyjaźnionych służb mundurowych ma fundamentalne znaczenie dla wzajemnego rozwoju oraz dla utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego naszego państwa. Na zakończenie Dyrektor CLKP przekazał zgromadzonym życzenia wielu sukcesów i pomyślności oraz pogratulował otrzymanych odznaczeń i awansów.

Na mocy postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczenia z rąk Dyrektora CLKP odebrali:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
- asp. szt. Adam Kowalski

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
- mł. insp. Edyta Kot
- asp. Marcin Motyczyński

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
- nadkom. Magdalena Jabłońska
- podkom. Anna Jachimczak
- mł. asp. Marcin Święcki

Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaki oraz nadaniu medali odznaczenia odebrali:

Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”:
- podinsp. Jerzy Pietkiewicz

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”:
- podinsp. Ewa Kartasińska
- podkom. Agnieszka Kowalska-Gałecka
- podkom. Stanisław Grabowski
- mł. asp. Jakub Bosik
- sierż. szt. Rafał Siudy

Srebrny Medal za Zasługi dla Policji:
- płk Norbert Chabior
- mł. insp. Wojciech Chmielewski
- mł. insp. Piotr Grzegorczyk

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji:
- płk w st. spocz. Władysław Przyjemski
- st. bryg. Daniel Małozięć
- por. SG Leszek Makówka
- Ewa Jędrych

Akty mianowania na stopnie policyjne odebrali:

na stopień podinspektora Policji:
- nadkom. Anna Brągoszewska
- nadkom. Jakub Mondzelewski

na stopień nadkomisarza Policji:
- kom. Robert Mróz

na stopień komisarza Policji:
- podkom. Krzysztof Klemczak

na stopień starszego sierżanta Policji:
- sierż. Grzegorz Wójciuk

Powrót na górę strony