Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obrona prac magisterskich ze specjalności chemia kryminalistyczna i sądowa

Data publikacji 16.07.2021

W dniu 9 lipca 2021 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku odbyły się obrony trzech prac magisterskich ze specjalności chemia kryminalistyczna i sądowa, które były realizowane we współpracy z Zakładem Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Magistrantkami były: Pani Izabela Borawska, Pani Anita Pilcicka oraz Pani Ewa Tumiel. Promotorem prac magisterskich była dr hab. Alina T. Dubis, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Naukowej CLKP. Ze strony CLKP w obronach uczestniczyli: insp. dr nauk med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP oraz opiekunowie prac wykonanych w CLKP: dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii CLKP, podinsp. Anna Duszyńska, Zastępca Kierownika Zakładu Chemii CLKP oraz dr Robert Bachliński, starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Chemii CLKP. Podczas obrony magistrantki zaprezentowały najważniejsze tezy wykonanych prac z dziedziny chemii kryminalistycznej. Prace zostały bardzo wysoko ocenione przez komisję egzaminacyjną, a dwie magistrantki – Anita Pilcicka i Ewa Tumiel zostały wyróżnione  dyplomami honorowymi Uniwersytetu w Białymstoku za bardzo dobre wyniki uzyskane podczas studiów na specjalizacji chemia kryminalistyczna i sądowa oraz za złożone prace magisterskie.

Powrót na górę strony