Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Narkotykowej Grupy Roboczej Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (DWG ENFSI)

Data publikacji 18.06.2021

W dniach 1–2 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie Narkotykowej Grupy Roboczej Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (DWG ENFSI).

Spotkanie odbywa się corocznie, jednak w tym roku było przeprowadzone zdalnie w formie videokonferencji. Podczas spotkania przedstawiano najważniejsze problemy i ich rozwiązania pojawiające się w związku z badaniami narkotyków oraz trendy na europejskim i światowym rynku narkotykowym. W spotkaniu ze strony CLKP udział wzięła podinsp. Małgorzata Galarda, która jako wieloletni członek tej grupy roboczej została wybrana, podczas głosowania uczestników, na członka Komitetu Sterującego Narkotykowej Grupy Roboczej (DWG ENFSI).

Powrót na górę strony