Aktualności

Spotkanie Narkotykowej Grupy Roboczej Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (DWG ENFSI)

Data publikacji 18.06.2021

W dniach 1–2 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie Narkotykowej Grupy Roboczej Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (DWG ENFSI).

Spotkanie odbywa się corocznie, jednak w tym roku było przeprowadzone zdalnie w formie videokonferencji. Podczas spotkania przedstawiano najważniejsze problemy i ich rozwiązania pojawiające się w związku z badaniami narkotyków oraz trendy na europejskim i światowym rynku narkotykowym. W spotkaniu ze strony CLKP udział wzięła podinsp. Małgorzata Galarda, która jako wieloletni członek tej grupy roboczej została wybrana, podczas głosowania uczestników, na członka Komitetu Sterującego Narkotykowej Grupy Roboczej (DWG ENFSI).