Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w ramach współpracy TRIADA – „Publication activities”

Data publikacji 08.06.2021

W dniu 8 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie on-line zorganizowane przez Instytut Kryminalistyki w Pradze (KUP) w ramach współpracy TRIADA – „Publication activities”.W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytutów kryminalistyki z Czech, Słowacji oraz Polski. CLKP reprezentowali: nadkom. Krzysztof Rusin oraz Aleksandra Remiszewska z Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP.

Spotkania w ramach „Publication activities” w głównej mierze poświęcone są wymianie doświadczeń z zakresu działalności wydawniczej prowadzonej przez instytuty. Podczas tegorocznych obrad przedstawiciele z Czech zaprezentowali pierwsze elektroniczne wydanie periodyku „Expert”, który zawiera artykuły na temat wydarzeń organizowanych w ramach trójstronnej współpracy pomiędzy instytutami. W trakcie spotkania podjęto inicjatywę, aby ta publikacja wydawana była cyklicznie.

  • okładka pierwszego wydania elektronicznego peridodyku EXPERT
Powrót na górę strony