Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ENFSI Membership Online Meeting

Data publikacji 27.05.2021

W dniu 27 maja 2021 roku odbyło się doroczne spotkanie dyrektorów laboratoriów kryminalistycznych i instytutów zrzeszonych w Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI). Spotkanie, zorganizowane w formie wideokonferencji przez laboratorium kryminalistyczne w Grecji, zgromadziło blisko 80 uczestników.

Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w spotkaniu udział wzięli: insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP i Agnieszka Łukomska, radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP.  Zwyczajowej części poświęconej sprawom bieżącym towarzyszyło podsumowanie głosowań, w wyniku których wyłoniono nowych członków Zarządu ENFSI, zatwierdzono plan działalności oraz plan finansowy, a także raporty eksperckich grup roboczych i komitetów. Spotkanie posłużyło również podsumowaniu wpływu pandemii na działalność badawczo-rozwojową i przedsięwzięcia organizowane przez ENFSI, a także realizację projektów ENFSI finansowanych przez EU Direct Grants. Zwrócono uwagę na konieczność wsparcia ekspertów z poziomu zarządczego w celu wypełnienia założeń statutowych sieci. Ponadto, członkowie Zarządu podkreślili potrzebę kształtowania obszarów strategicznych w zakresie kryminalistyki w ramach tzw. EAFS 2, omówili współpracę z agencjami szkoleniowymi dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (EJTN, CEPOL) oraz podsumowali działania w zakresie projakościowym (aktualizacja podręczników dobrej praktyki, uczestnictwo w testach biegłości).

Powrót na górę strony