Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 25.05.2021

W dniu 24 maja 2021 roku odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w formie wideokonferencji.

W uroczystości udział wzięli: nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP, nadkom. Kamil Starzomczyk, Zastępca Kierownika Zakładu Daktyloskopii CLKP, nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP oraz kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych i naczelnicy lk kwp/KSP. Słowo powitalne do uczestników skierował Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, a następnie Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP odczytała decyzję Dyrektora CLKP nr 104 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 16 kandydatów z następujących specjalności kryminalistycznych:

1) klasyczne badania dokumentów:

mgr Agnieszka KIRSCHSTEIN – LK KWP w Bydgoszczy,

2) techniczne badania dokumentów:

mgr Matylda RUPALA – LK KWP w Kielcach,

st. asp. Sebastian SZTORC – LK KWP w Lublinie,

asp. sztab. Marcin PILAT – LK KWP w Rzeszowie,

3) badania informatyczne:

mł. asp. Sławomir WŁOCH – LK KWP w Lublinie,

mgr Marek KOWALSKI – LK KWP w Opolu,

4) badania wypadków drogowych:

st. asp. Dominik SĘKALA – LK KSP,

5) badania daktyloskopijne:

sierż. sztab. Szymon KAPKA – LK KWP w Lublinie,

mł. asp. Marcin GUT – LK KWP w Katowicach,

asp. sztab. Dariusz ŁACH – LK KWP w Krakowie,

mgr Paweł SIEŃKO – CLKP,

6) badania śladów rękawiczek:

sierż. sztab. Szymon KAPKA – LK KWP w Lublinie,

mł. asp. Marcin GUT – LK KWP w Katowicach,

asp. sztab. Dariusz ŁACH – LK KWP w Krakowie,

mgr Paweł SIEŃKO – CLKP,

7) badania traseologiczne:

podkom. Jarosław LIPIŃSKI – LK KWP w Bydgoszczy,

sierż. sztab. Tomasz KOSIOROWSKI – LK KWP w Krakowie,

8) genetyka sądowa:

mgr Paulina RAWIŃSKA – LK KWP w Olsztynie,

sierż. sztab. Jacek GOLEC – LK KWP w Katowicach,

sierż. sztab. Magdalena KOSIOROWSKA – LK KWP w Krakowie.

Kandydaci na biegłych złożyli ślubowanie przed Dyrektorem CLKP insp. dr. n. med. Radosławem Juźwiakiem, a następnie Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Dyrektor CLKP pogratulowali uzyskania uprawnień nowym biegłym podkreślając, jak ważną rolę będą pełnić w strukturach policyjnych. Najlepszy wynik egzaminu końcowego zdobył sierż. sztab. Tomasz Kosiorowski z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Na zakończenie uroczystości Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak podkreślił aspekt etyczny pracy biegłych odwołując się do treści złożonego przyrzeczenia.

 

  • uczestnicy uroczystości nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych - widok ekranu wideokonferencyjnego
  • widok ekranu wideokonferencyjnego w centralnej części nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji
  • widok ekranu wideokonferencyjnego uczestnicy uroczystości nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych podczas składania przyrzeczenia
  • widok ekranu wideokonferencyjnego w centralnej części Dyrektor CLKP i jego Zastępca
Powrót na górę strony