Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa e-CRIME SCENE „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym”

Data publikacji 22.04.2021

W dniach 21–22 kwietnia 2021 roku Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową e-CRIME SCENE „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym”.

W skład Komitetu Honorowego weszli: Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr hab. Iwona Klonowska, która objęła funkcję przewodniczącego, Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr Andrzej Żyliński, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – insp. dr n. med. Radosław Juźwiak i Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – mł. insp. Mariusz Kopczyński. W konferencji udział wzięło około 600 osób, reprezentujących ponad 80 ośrodków naukowych z całej Polski, w tym m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Odbiorcami Konferencji byli również funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych Policji, przedstawiciele Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, pracownicy sądów, prokuratur, biur detektywistycznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z zakresu prawa, kryminalistyki, kryminologii oraz nauk pokrewnych m.in.: dr hab. inż. Renata Włodarczyk – profesor Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum, mł. insp. dr Kornelia Stępień – adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska-Milczarek – starszy specjalista Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mgr Kacper Choromański – Pracownik Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpienia prelegentów na temat przewodni konferencji – przestępczości na tle seksualnym, podzielone były na trzy panele tematyczne: prawno – karny, kryminologiczny i kryminalistyczno – kryminologiczny. W ramach tematyki spotkania nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska-Milczarek z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wygłosiła wykład plenarny pt.: „Sprawy ze starych archiwów kontra nowoczesne technologie biologii kryminalistycznej”, który rozpoczął panel kryminalistyczno – kryminologiczny konferencji.

Więcej informacji na temat Konferencji na stronie www.wspol.edu.pl

Źródło: www.wspol.edu.pl