Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

10. rocznica utworzenia Instytutu Badawczego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Data publikacji 01.04.2021

Dziesięć lat temu, w kwietniu 2011 roku, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP zostało przekształcone w instytut badawczy o nazwie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Przekształcenie Laboratorium w jedyny w strukturach polskiej Policji instytut badawczy umożliwiło jednostce bezpośrednie pozyskiwanie funduszy na prace badawcze, rozwój naukowy zatrudnionych osób oraz zwiększenie znaczenia polskiej kryminalistyki policyjnej na arenie międzynarodowej. Udział CLKP w opracowywaniu innowacyjnych narzędzi i metod badawczych przyczynia się do efektywniejszego wykrywania, zwalczania i zapobiegania przestępczości, co wpływa z kolei na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Z okazji Jubileuszu kierownictwo CLKP skierowało list okolicznościowy do funkcjonariuszy i pracowników Instytutu.

  • List do funkcjonariuszy i pracowników CLKP z okazji dziesiątej rocznicy funkcjonowania CLKP jako instytutu badawczego. Poniżej treść listu dostępna cyfrowo.
    list-do-funkcjonariuszy-i-pracowników-CLKP_z-okazji-10lecia-IB-CLKP