Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium European Cooperation for Accreditation

Data publikacji 24.03.2021

W dniu 22 marca 2021 roku odbyło się międzynarodowe seminarium pt. Akredytacja w obszarze prowadzenia oględzin na miejscu zdarzenia (Accreditation in the sector of Crime Scene Investigation).

W seminarium uczestniczyło 130 przedstawicieli krajowych jednostek akredytujących zrzeszonych w European Cooperation for Accreditation (EA), a także członkowie zespołu projektowego dot. akredytacji laboratoriów kryminalistycznych w Europie (AFORE), finansowanego z programu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ISF-P, którzy wygłosili prezentacje z zakresu czynności na miejscu zdarzenia. Słowo wstępne wprowadzające w tematykę projektu AFORE wygłosiła Katri Matveinen. Przybliżyła założenia projektu, którego głównym celem jest opracowanie europejskiego modelu akredytacji dla czynności podejmowanych na miejscu zdarzenia zgodnie z normą ISO/IEC 17020 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję” oraz wdrożenie pilotażowego systemu zapewnienia jakości obejmującego pracę techników kryminalistyki. W trakcie seminarium zaprezentowano czynności kryminalistyczne wykonywane przez zespół dochodzeniowo-śledczy, a także wybrane kazusy. Seminarium podsumowano w formie panelu dyskusyjnego, w trakcie którego wykazano duże zainteresowanie prezentowaną tematyką oraz zadowolenie z realizacji tego zagadnienia w obszarze systemu zarządzania jakością. Z ramienia CLKP w seminarium uczestniczyli: mł. insp. Piotr Trojanowski Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki oraz Pani Agnieszka Łukomska, radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP.

Powrót na górę strony