Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 17.03.2021

W dniu 16 marca 2021 roku odbyła się odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja.

Głównym tematem odprawy było podsumowanie funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w roku 2020. Odprawę, zorganizowaną w trybie zdalnym, poprowadził Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak. W trakcie odprawy głos zabrał nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego, który podkreślił bardzo dobrą współpracę z CLKP oraz zadeklarował wsparcie w zakresie podejmowanych działań. Z kolei Zastępca Dyrektora CLKP, insp. dr n. med. Adam Frankowski omówił wykonanie nowego zadania nałożonego w 2020 r. na CLKP polegającego na przeprowadzeniu badań policjantów i pracowników Policji na obecność wirusa SARS-CoV-2.  Kierownicy zakładów merytorycznych CLKP oraz Naczelnicy lk KWP/KSP poddali analizie statystyki wykonania opinii, a także omówili zakupy sprzętowe oraz sytuację kadrową w poszczególnych specjalnościach kryminalistycznych.

Powrót na górę strony