Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmarł dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM

Data publikacji 17.03.2021

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci inspektora w stanie spoczynku dr. hab. Jarosława Moszczyńskiego, profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wieloletniego pracownika Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, biegłego z zakresu daktyloskopii, badań dokumentów i traseologii.

Prof. Jarosław Moszczyński w trakcie swojej służby był zatrudniony m.in. jako ekspert, naczelnik Wydziału Daktyloskopii oraz zastępca dyrektora CLKP. W ostatnim czasie pełnił funkcję Kierownika Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie oraz wiceprezesa zarządu głównego i członka rady naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pan Profesor był osobą wyjątkowo zasłużoną dla rozwoju polskiej kryminalistyki. Wdrożył krajowy system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) oraz rozwinął sieć nowoczesnych, policyjnych laboratoriów daktyloskopijnych, w których wykorzystywane są zaawansowane technologicznie, skuteczne metody wizualizacji śladów linii papilarnych. Przeprowadził liczne badania, dzięki którym udoskonalone zostały m.in. techniki luminescencyjne. Uczestniczył w pracach czterech grup roboczych Interpolu ds. standaryzacji badań daktyloskopijnych. Był autorem ponad 110 publikacji naukowych. Jego monografia pt. „Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki” po dziś dzień stanowi podstawowe kompendium wiedzy z zakresu daktyloskopii, zaś podręczniki kryminalistyki, których był współautorem, cieszą się bardzo dużą popularnością na uczelniach w całym kraju. Prof. Moszczyński kierował kilkoma projektami badawczymi, wypromował ponad 150 prac magisterskich oraz 5 rozpraw doktorskich. Po przejściu na emeryturę policyjną wciąż aktywnie uczestniczył w życiu CLKP; dzielił się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem z adeptami kryminalistyki podczas uroczystości nadania uprawnień dla biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, a także wspomagał pracę Wydawnictwa CLKP jako recenzent publikacji. Odszedł od nas wybitny i ceniony specjalista, ale przede wszystkim wspaniały człowiek o niezwykłej skromności i życzliwości. Żegnamy Profesora w poczuciu wielkiej straty.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 11:00 na Cmentarzu Bródnowskim (w kościele drewnianym) ul. Św. Wincentego 83 w Warszawie.

Rodzinie i Współpracownikom składamy wyrazy szczerego współczucia.

Kierownictwo i pracownicy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Powrót na górę strony