Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowość wydawnicza „Dobre praktyki technika kryminalistyki”

Data publikacji 10.03.2021

Nakładem wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ukazała się praca zbiorowa pt. „Dobre praktyki technika kryminalistyki”, pod redakcją insp. dra n. med. Adama Frankowskiego i mł. insp. mgr. inż. Piotra Trojanowskiego. Jest to kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki czynności wykonywanych przez technika kryminalistyki na miejscach zdarzeń.

Autorzy monografii, uwzględniając uwarunkowania prawne, organizacyjne, techniczne i logistyczne ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych, a także prowadzenia i dokumentowania oględzin, dążą do wielostronnego i wyczerpującego przedstawienia praktycznych aspektów tego typu czynności. Czytelnik odnajdzie szereg reguł postępowania, które ułatwią dobór oraz zwiększą skuteczność metod stosowanych przez techników kryminalistyki na miejscu zdarzenia. Pozycja skierowana jest przed wszystkim do policyjnych techników kryminalistyki, a także do biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, specjalistów i kandydatów na biegłych. Kolejna grupą odbiorców, którym wiedza zawarta w monografii będzie przydatna, są pracownicy naukowi i studenci kierunków związanych z kryminalistyką oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Książkę można zamówić na stronie internetowej wydawnictwa CLKP: www. problemykryminalistyki.pl

  • po lewej stronie okładka książki pt. "Dobre Praktyki Technika Kryminalistyki" po prawej stronie w tle zdjęcie klęczącego technika kryminalistyki w białym kombinezonie sporządzającego protokół. Na środku na dole logo Wydawnictwa CLKP
Powrót na górę strony