Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt TELEFI

Data publikacji 05.02.2021

W dniach 2–3 lutego 2021 roku w Tallinie (Estonia) w formie spotkania on-line odbyła się konferencja „TELEFI Project Conference on Facial Recognition in Criminal Investigations” podsumowująca międzynarodowy projekt TELEFI. Tematyką wystąpień były zagadnienia związane z wykorzystywaniem systemów do rozpoznawania twarzy w celach dochodzeniowo-śledczych.

Projekt TELEFI (Towards the European Level Exchange of Facial Images) miał na celu rozpoznanie aktualnej sytuacji w krajach Unii Europejskiej (UE) w zakresie praktyk stosowanych w procesach identyfikacyjnych dokonywanych na podstawie wizerunków twarzy oraz wykorzystywania systemów do automatycznego rozpoznawania twarzy do celów dochodzeniowo-śledczych. Ponadto realizatorzy projektu konsultowali zagadnienie włączenia wizerunków do międzynarodowej wymiany danych w ramach porozumienia Next Generation Prüm (Prüm.ng). W projekcie wzięli udział eksperci zajmujący się analizami wizerunków twarzy reprezentujący różne instytucje z 27 państw UE, Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele Europolu. Podczas konferencji podsumowano wyniki projektu, omówiono kwestie związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w krajowych bazach danych. Wymieniono również doświadczenia w zakresie wykorzystywania zautomatyzowanych systemów do rozpoznawania twarzy oraz wskazano możliwe kierunki rozwoju międzynarodowej wymiany danych wizerunkowych. W programie konferencji znalazły się także kwestie związane ze standaryzacją przetwarzania wizerunków oraz sposobami zapobiegania ich fałszowaniu. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Pracowni Antroposkopii Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP, którzy w lutym ubiegłego roku podejmowali goszczącego w CLKP przedstawiciela projektu TELEFI.

Powrót na górę strony