Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych z Laboratorium Kryminalistycznego Dolnośląskiej Policji

Data publikacji 28.01.2021

W dniu 22 stycznia 2021 roku Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak wziął udział w uroczystości nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi spotkanie, podczas którego biegli odebrali świadectwa, odbyło się w wąskim gronie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Mariusz Bużdygan, Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu nadkom. Ewa Tuszyńska oraz dwoje nowych biegłych z dolnośląskiej komendy. Biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu otrzymali świadectwa potwierdzające uprawnienia do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych ze specjalności genetyka sądowa, badania daktyloskopijne i badania śladów rękawiczek.

źródło: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

  • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych  w KWP Wrocław
  • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych  w KWP Wrocław
  • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych  w KWP Wrocław
Powrót na górę strony