Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wybory uzupełniające do Rady Naukowej CLKP

Data publikacji 21.01.2021

W dniu 14 stycznia 2021 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyły się wybory uzupełniające do Rady Naukowej CLKP, w wyniku których w skład Rady weszła Katarzyna Drzewiecka z Zakładu Daktyloskopii CLKP.

Pani Katarzyna Drzewiecka jest absolwentką Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W 1999 roku rozpoczęła pracę w Wydziale Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP. W 2006 roku uzyskała uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii z zakresu wizualizacji śladów daktyloskopijnych, a od 2014 r. jest biegłym z zakresu badań daktyloskopijnych. Czynnie uczestniczy w spotkaniach grup roboczych do spraw badań daktyloskopijnych European Network of Forensic Science Instritutes Fingerprint Working Group (ENFSI FP-WG). Jest współautorką książki „Przewodnik po metodach wizualizacji śladów daktyloskopijnych” oraz licznych publikacji z zakresu badań daktyloskopijnych. Zaangażowana w liczne projekty badawczo-rozwojowe tj. „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” czy „Teleinformatyczny moduł kryminalistyczny wspomagający ujawnianie śladów linii papilarnych na trudnych podłożach chłonnych i niechłonnych”. Jest współautorem patentu pt. „Modułowa komora funkcyjna” powstałego w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego”.

Powrót na górę strony