Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum Ekspertów poświęcone bezpieczeństwu dokumentów publicznych

Data publikacji 16.12.2020

W dniu 16 grudnia 2020 roku odbyło się kolejne Sympozjum Ekspertów organizowane przez Centrum Szkoleń i Ekspertyz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem dokumentów publicznych.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne tegoroczne spotkanie miało formę zdalną w formule wideokonferencji. Prelegenci z Policji i Straży Granicznej przedstawili nowe przypadki fałszerstw dokumentów. Natomiast przedstawiciel PWPW zaprezentował druki studyjne PWPW w formie wyklejki wizowej. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: insp. dr n. med. Adam Frankowski – Zastępca Dyrektora CLKP, kom. mgr inż. Anna Przewor – kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, podkom. mgr inż. Anna Jachimczak – biegły z zakresu techniczne badania dokumentów.

Powrót na górę strony