Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 22.12.2020

W dniu 22 grudnia 2020 roku odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w formie wideokonferencji.

W uroczystości udział wzięli: nadinsp. Kamil Bracha - Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak - Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. med. Adam Frankowski - Zastępca Dyrektora CLKP, nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych i naczelnicy lk kwp. Słowo powitalne do uczestników skierował Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, a następnie nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP odczytała decyzję Dyrektora CLKP nr 259 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 26 kandydatów z następujących specjalności kryminalistycznych:

1) klasyczne badania dokumentów:

mł. asp. Małgorzata WÓJCIK – LK KWP w Opolu,

2) techniczne badania dokumentów:

sierż. sztab. Elżbieta KURASIK – LK KWP z siedzibą w Radomiu,

3) badania informatyczne:

mł. asp. Adrian ŚRODOWSKI – LK KWP w Krakowie,

asp. sztab. Andrzej DZIEWULSKI – LK KWP w Lublinie,

4) badania mechanoskopijne:

st. sierż. Piotr STACHURSKI – LK KWP z siedzibą w Radomiu,

5) badania wypadków drogowych:

sierż. sztab. Adam MISZTAL – LK KWP w Opolu,

st. sierż. Michał MACKIEWICZ – LK KWP w Rzeszowie,

kom. Krzysztof PIETRZAK – LK KWP w Łodzi,

st. sierż. Bartłomiej NOGA – LK KWP w Kielcach,

sierż. sztab. Bartłomiej PELC – CLKP,

st. sierż. Waldemar PUSTY – CLKP,

6) badania broni i balistyka:

sierż. sztab. Maciej NIEDZIELSKI – LK KWP w Olsztynie,

7) badania chemiczne:

mgr Piotr MALESZA – LK KWP w Białymstoku,

sierż. Maciej SZALAST – LK KWP w Lublinie,

8) badania materiałów i urządzeń wybuchowych:

st. sierż. Małgorzata KUBACKA – LK KWP w Łodzi,

9) badania daktyloskopijne:

asp. Dagmara OSYRA – LK KWP w Katowicach,

st. sierż. Rafał MACIĄG – LK KWP w Katowicach,

mł. asp. Bartosz KUCHARSKI – LK KWP w Kielcach,

mł. asp. Dawid DEMBCZYŃSKI – LK KWP w Poznaniu,

asp. Łukasz GRZYBOWSKI – LK KWP w Poznaniu,

mł. asp. Krzysztof KUŚNIERZ – LK KWP we Wrocławiu,

10) badania traseologiczne:

sierż. sztab. Kamil DEC – LK KWP w Lublinie,

11) genetyka sądowa:

st. sierż. dr Anna MADEJ – LK KWP we Wrocławiu,

mgr inż. Joanna WYSOCKA-LESZCZYŃSKA – LK KWP w Poznaniu,

nadkom. Anna KOWALSKA – LK KWP w Krakowie,

sierż. Aleksandra MATUJZO – LK KWP w Szczecinie.

Kandydaci uzyskali uprawnienia w wyniku procesu kształcenia zakończonego zdaniem egzaminu, który w tym roku był przeprowadzony w formie zdalnej z uwagi na zagrożenie COVID-19. Kandydaci na biegłych złożyli ślubowanie przed Dyrektorem CLKP insp. dr n. med. Radosławem Juźwiakiem. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak pogratulowali uzyskania uprawnień nowym biegłym podkreślając, jak ważną rolę będą pełnić w strukturach policyjnych. Szczególne słowa uznania ze strony Zastępcy Komendanta Głównego Policji za uzyskanie najlepszego wyniku podczas egzaminu końcowego odebrał sierż. sztab. Kamil Dec z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na zakończenie uroczystości Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak podkreślił aspekt etyczny pracy biegłych odwołując się do treści przyrzeczenia złożonego przez nowych biegłych.

 

 

  • rzut ekranowy z systemu konferencyjnego policji. W centralnej części zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Kamil Bracha. Na obrzeżach 12 zdjęć z kwp.
  • Nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
Powrót na górę strony