Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmarł podinsp. dr Mirosław Rosak (1965-2020)

Data publikacji 10.12.2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci podinsp. dr. Mirosława Rosaka, przewodniczącego Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz długoletniego pracownika naszego Instytutu.

Mirosław Rosak rozpoczął służbę w Policji w 1994 roku. W latach 2008-2012 był zawodowo związany z CLKP. W tym czasie pełnił między innymi funkcję naczelnika Wydziału Rozwoju Naukowego, pełnomocnika Dyrektora ds. naukowych i zarządzania jakością oraz zastępcy redaktora naczelnego Wydawnictw CLKP. Był również członkiem Stałego Komitetu ds. Jakości i Kompetencji Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI).  

Podinsp. dr Mirosław Rosak kontynuował misję wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością opartego na normach ISO w polskiej kryminalistyce. Był autorem i współautorem ponad 70 publikacji z zakresu kryminalistyki, nauk prawnych i zarządzania. Po przejściu na emeryturę policyjną pozostał aktywny zawodowo i społecznie. Od 2017 roku sprawował funkcję przewodniczącego Rady Naukowej CLKP. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z innymi jako nauczyciel akademicki i promotor prac dyplomowych.

Koledzy i współpracownicy wspominają Mirosława Rosaka jako osobą życzliwą, ciepłą i niezwykle pomocną, zawsze w stu procentach zaangażowaną w realizację ambitnie wyznaczonych celów. Odszedł od nas wybitny specjalista zasłużony dla polskiej kryminalistyki, ale przede wszystkim wspaniały człowiek. Żegnamy Go w poczuciu wielkiej straty.

Rodzinie i Współpracownikom składamy wyrazy szczerego współczucia -
Kierownictwo i pracownicy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Powrót na górę strony