Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej w ramach Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk

Data publikacji 02.12.2020

W dniu 26 listopada 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej (ZASiT) w ramach Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN), w którym uczestniczył insp. dr n. med. Adam Frankowski.

Spotkanie, zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński, zgromadziło członków zespołu reprezentujących różne ośrodki akademickie, m. in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Politechnikę Łódzką czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także pozauniwersyteckie instytuty naukowo-badawcze: Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie oraz Narodowy Instytut Leków w Warszawie. Pierwsze spotkanie, zorganizowane w formie on-line z powodu epidemii, uroczyście otworzył i poprowadził prof. dr hab. Paweł Kościelniak, Przewodniczący Zespołu Chemii Analitycznej i Toksykologicznej KChA PAN oraz członek prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Na początku spotkania odbyła się krótka prezentacja uczestników oraz oficjalne powołanie na członków Zespołu. Podczas spotkania omówiono zadania zespołu, które są przewidywane do realizacji podczas obecnej kadencji, m.in. opracowanie podręcznika pt. „Chemia sądowa” przeznaczonego dla studentów tego kierunku na polskich uczelniach. Podczas obrad zespołu podjęto również decyzję o pracach nad podręcznikiem chemii kryminalistycznej skierowanym do szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz słownikiem pojęć specjalistycznych. Ponadto, zaproponowano organizację w ramach prac Zespołu seminariów naukowych z dziedzin reprezentowanych przez członków ZASiT. Na zakończenie spotkania Pani dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ zaprosiła do udziału w „Konferencji Młodych Chemików Sądowych”, planowanej na 2021 rok. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jako członek Zespołu reprezentował insp. dr n. med. Adam Frankowski Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, który podczas spotkania przedstawił propozycje wydawnicze CLKP w nadchodzącym czasie oraz propozycje zagadnień do podręcznika z zakresu chemii kryminalistycznej.

Powrót na górę strony