Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ENFSI Online Membership Meeting

Data publikacji 18.11.2020

W dniu 18 listopada 2020 roku odbyło się doroczne spotkanie dyrektorów laboratoriów kryminalistycznych i instytutów zrzeszonych w Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI).

Jednodniowe spotkanie, zorganizowane przez Komendę Główną Policji Naukowej w Hiszpanii (Comisaria General de Policia Cientifica) w formie wideokonferencji, służyło przede wszystkim omówieniu spraw bieżących Sieci, w tym zapewnieniu ciągłości dofinansowania unijnego w celu rozwijania metod badawczych z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki. Część merytoryczna spotkania była zatem poświęcona zaprezentowaniu nowych i prognozowanych kierunków w naukach sądowych, by przykładowo wymienić zastosowanie biometrii i sztucznej inteligencji (AI), ciągłe udoskonalanie metod interpretacji w celu uzyskania miarodajnych wyników, zwiększenie obiektywizacji badań, konieczność zapewnienia nadzoru nad obiegiem materiału dowodowego w formie elektronicznej, z zastosowaniem innowacyjnych technik prezentacji opinii w formie wirtualnej.  Zwrócono również uwagę na znaczenie oględzin miejsca zdarzenia w kontekście potrzeby opracowania i zastosowania cyfrowych technik dokumentowania na miejscu zdarzenia w czasie rzeczywistym. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP i Agnieszka Łukomska, radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP.