Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Plenarne posiedzenie unijnej sieci ds. identyfikacji ciał ofiar katastrof DVI

Data publikacji 06.11.2020

W dniu 5 listopada 2020 r. w ramach Grupy LEWP (Law Enforcement Working Party) odbyło się posiedzenie ekspertów kompetentnych w dziedzinie identyfikacji ofiar katastrof (EU DVI Network).

Doroczne spotkanie, w którym uczestniczyli eksperci DVI z wszystkich krajów Unii Europejskiej, przebiegało w formie wideokonferencji i miało na celu przedstawienie raportów z prac poszczególnych grup roboczych w ramach sieci, a także omówienie bieżących działań. W trakcie posiedzenia zwrócono szczególną uwagę na konieczność stosowania procedur i formularzy DVI opracowanych i rekomendowanych przez Interpol; zademonstrowano przykłady spraw, gdzie wykorzystanie standardu interpolowskiego przyczyniło się do efektywnej identyfikacji ofiar. Istotnym działaniem jest opracowanie europejskiego spisu zasobów logistycznych, które mogą być uruchomione w przypadku działań na skalę międzynarodową oraz modelu wyposażenia wspierającego wszystkie fazy identyfikacji w ramach procesu DVI.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: insp. dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP i szef krajowego Zespołu DVI oraz Agnieszka Łukomska, radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP pełniąca rolę punktu kontaktowego nieformalnej sieci DVI w Polsce.