Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trójstronne spotkanie w ramach współpracy TRIADA

Data publikacji 06.11.2020

W dniu 29 października 2020 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zorganizowało doroczne spotkanie dyrektorów laboratoriów kryminalistycznych w ramach trójstronnego porozumienia (tzw. TRIADA).

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy laboratoriów kryminalistycznych z Czech – plk. mgr. Ľuboš Kothaj, ze Słowacji – plk. Ing. Ondrej Laciak oraz gospodarze: insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP i Agnieszka Łukomska, radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP.

Z uwagi na występujące zagrożenie COVID-19 spotkanie odbyło się w formie zdalnej i służyło podsumowaniu dotychczasowej aktywności w ramach współpracy pomiędzy laboratoriami kryminalistycznymi z Czech (KUP – Kriminalistický ústav Praha), Słowacji (KEU PZ – Kriminalistický a expertízny ústav Policajného Zboru) oraz Polski (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji). Zwrócono uwagę na konieczność rozważenia nowego formatu spotkań ekspertów w ramach współpracy TRIADA, tj. w formie wideokonferencji, co ma zapewnić ciągłość wymiany doświadczeń.