Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Webinarium naukowe CLKP „Zastosowanie nowych technologii na miejscu zdarzenia. Wykorzystanie systemu oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego przy pomocy rozwiązań geoinformacyjnych”

Data publikacji 06.11.2020

W dniu 28 października 2020 r. miał miejsce pierwszy wykład seminaryjny w formule wideokonferencji pt. "Zastosowanie nowych technologii na miejscu zdarzenia. Wykorzystanie systemu oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego przy pomocy rozwiązań geoinformacyjnych".

Prelekcja została podzielona na trzy części, podczas których zaproszeni goście zaprezentowali swoje wystąpienia. W pierwszej części przedstawiciele firmy CYBID Sp. z o.o. s.k. omówili efekty realizacji projektu POIR.04.01.04-00-0119/15 dotyczącego systemu oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego, w tym uzyskane wyniki i potencjalne zastosowania wytworzonej technologii. Kolejny wykład został poświęcony nowoczesnym technologiom dokumentowania miejsca zdarzenia. Temat ten został zaprezentowany przez mjr. Bartosza Klepczyńskiego z Laboratorium Kryminalistycznego Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, który przedstawił stosowane techniki skanowania 3D i tworzenia modeli ortofotogrametrycznych oraz zastosowanie praktyczne innych technologii dokumentacyjno-pomiarowych. Ostatnią część wypełniła prezentacja dr. Adalberta Arsena i dr Justyny Jońcy reprezentujących firmę Calval.pl. Zaproszeni goście wygłosili wystąpienie na temat zastosowania innowacyjnej technologii sztucznego nosa do kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia.

Seminarium przygotował i poprowadził mł. insp. Artur Dębski - koordynator projektu "ŚLADY" (POIR.04.01.04-00-0119/15), radca Zespołu ds. Jakości CLKP.

 

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0119/15 w ramach działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.