Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

CSI Korea 2020

Data publikacji 06.11.2020

W dniu 22-24 października 2020 r. Koreańska Policja zorganizowała wideokonferencję na temat nowej roli kryminalistyki i stojących przed nią przyszłych wyzwań.

Tegoroczna, 8. Międzynarodowa Konferencja CSI zgromadziła wielu znakomitych prelegentów z całego świata. Oprócz tematów poświęconych zagadnieniom związanym z kryminalistycznym badaniem miejsca zdarzenia (CSI), w prezentacjach podjęto również tematykę profilowania kryminalnego, nowych metod badań genetycznych, a także - co było szczególnie interesujące dla CLKP - omówiono prace związane z tworzeniem norm w zakresie procesów kryminalistycznych.

Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w konferencji udział wzięli: insp. dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP oraz Agnieszka Łukomska, radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP.