Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XIX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

Data publikacji 20.10.2020

W dniach 7–8 października 2020 roku we Wrocławiu odbyło się XIX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, zorganizowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W konferencji organizowanej w tym roku hybrydowo udział wzięli m. in. polscy naukowcy reprezentujący ośrodki akademickie, eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych m.in. z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, a także przedstawiciele z takich krajów jak: Anglii, Grecji, Włoch, Szwajcarii, Tajwanu, Libanu, Danii, Turcji, Serbii, Szwajcarii, Rosji, Indii, Rumunii czy Brazylii. W czasie trwania sympozjum poruszano tematykę związaną zarówno z klasycznym jak i technicznym badaniem dokumentów. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z nowymi metodami badań dokumentów, współczesnymi tendencjami rozwoju badań pisma ręcznego, psychologią i patologią pisma. Ponadto prezentowane były referaty dotyczące m.in.: badania elektronicznych podpisów biometrycznych, problematyki testamentów, zabezpieczenia dokumentów i ich weryfikacja, opinii biegłego w postępowaniu dowodowym oraz poziomie kwalifikacji biegłych. Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP reprezentowała kierownik Zakładu kom. mgr inż. Anna Przewor, która wygłosiła referat pt. „Możliwość opiniowania w zakresie biometrycznych podpisów elektronicznych”. Ponadto z ramienia CLKP w Sympozjum on-line wzięli udział podinsp. Ewa Lazanowicz, podkom. Anna Jachimczak oraz mł. asp. Łukasz Kocielnik.

  • komisarz magister inżynier Anna Przewor, kierownik Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP wygłasza referat podczas  dziewietnastego Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma