Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wykłady seminaryjne CLKP online

Data publikacji 14.10.2020

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji podjęło decyzję o zmianie formy organizacji wykładów seminaryjnych. Począwszy od października, do odwołania, wykłady będą odbywać się w ramach wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Webex Meetings.

Osoby zainteresowane udziałem w webinariach proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail przemyslaw.knut@policja.gov.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia zostaną Państwu udostępnione szczegółowe informacje dot. uczestnictwa w wykładach.

 

Harmonogram webinariów:

L.p. Temat wystąpienia Prelegenci Termin
1. Zastosowanie nowych technologii na miejscu zdarzenia. Wykorzystanie systemu oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego przy pomocy  rozwiązań geoinformacyjnych mł. insp. Artur Dębski 28 października 2020 r., godz. 11:00
2. Wpływ modyfikacji pojazdów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym kom. Robert Mróz,
podkom. Krzysztof Biskup,
mgr inż. Ewa Jędrych
4 listopada 2020 r.,
godz. 11:00
3. Badania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych podinsp. Wiktor Dmitruk,
mgr inż. Łukasz Matyjasek
18 listopada 2020 r., godz. 11:00
4. Zastosowanie biometrii w kryminalistyce mł. insp. Edyta Kot, 
podinsp. Ewa Lewandowska, 
nadkom. dr inż.
Magdalena Jabłońska,
 podkom. dr Krzysztof Klemczak,
mgr Ewa Rogoża,
mgr Anna Jurga,
mgr Katarzyna Drzewiecka

25 listopada 2020 r., godz. 11:00

5. Badania urządzeń do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej podinsp. Grzegorz Bogiel,
nadkom. Jarosław Dyga, podkom. Krzysztof Biskup
2 grudnia 2020 r.,
godz. 11:00