Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie kierownictwa CLKP z przedstawicielami Biura WHO w Polsce

Data publikacji 01.10.2020

W dniu 23 września 2020 r. w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odbyło się spotkanie kierownictwa CLKP z przedstawicielami Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.

Instytut badawczy CLKP reprezentowali: Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Adam Frankowski, kierownik Zakładu Biologii mł. insp. dr hab. Magdalena Spólnicka oraz dr hab. Aleksander Masny. Z ramienia Światowej Organizacji Zdrowia w rozmowach uczestniczyła Dyrektor Biura WHO w Polsce dr Paloma Cuchi.

W trakcie spotkania omówiono bieżące działania prowadzone przez polską Policję w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19. Zaprezentowano aktualny sposób prowadzenia tzw. screeningu policjantów i pracowników Policji w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Dr Paloma Cuchi zadeklarowała chęć pomocy i wsparcia WHO w walce z groźną chorobą. Ustalono, że naszej służbie najbardziej potrzebne są informacje, które pozwolą na ustalenie bezpiecznego procesu przywracania personelu do pracy. W związku z dynamicznie zmieniającą się wiedzą o odporności nabytej po przebyciu COVID-19 warunkującej odporność na ponowne zakażenie, niezbędne jest podążanie za najnowszymi ustaleniami ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych. W odpowiedzi dr Cuchi zaoferowała obecnym na spotkaniu przedstawicielom CLKP dostęp do webinariów i grup roboczych WHO. Ponadto powiadomiła o trwających pracach mających na celu stworzenie w ramach WHO międzynarodowej grupy poświęconej działaniom służb mundurowych w warunkach epidemii COVID-19.

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat możliwości współpracy w zakresie identyfikacji ofiar katastrof (DVI). Insp. dr n. med. Adam Frankowski i dr Paloma Cuchi wspólnie przeanalizowali zakres działań WHO oraz zespołów DVI działających w ramach Interpolu, realizowanych w razie wystąpienia katastrof i zdarzeń nadzwyczajnych. Dyrektor Biura WHO w Polsce zadeklarowała dokonanie przeglądu zadań WHO związanych z DVI oraz wskazanie jednostek WHO adekwatnych do nawiązania współpracy w tym zakresie.