Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste wręczenie wyróżnień kierownictwu, policjantom i pracownikom CLKP przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 24.08.2020

W dniu 20 sierpnia 2020 r. w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z funkcjonariuszami i pracownikami Policji spotkali się nadinsp. Kamil Bracha – Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak – Dyrektor CLKP oraz insp. dr n. med. Adam Frankowski – zastępca Dyrektora CLKP.

Podczas wizyty Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Kamil Bracha zwrócił się do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników CLKP z podziękowaniami za rzetelne wykonywanie dodatkowych zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród policjantów i pracowników Policji. Kierownictwo CLKP w swoich przemówieniach zwróciło uwagę na niezwykły profesjonalizm i zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia oraz sprawne przeprowadzanie badań. Wszystkim wyróżnionym wręczono listy gratulacyjne podpisane przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka.

CLKP wspólnie z przedstawicielami Komendy Głównej Policji, w oparciu o przepisy sanitarno-epidemiologiczne, opracowało i wdrożyło algorytm postępowania podczas badań przesiewowych w kierunku obecności SARS-CoV-2 dla funkcjonariuszy Policji narażonych podczas pełnienia służby na kontakt z wirusem. Stworzone procedury spotkały się z uznaniem m.in. Przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce.