Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Kierownictwa CLKP z przedstawicielką WHO w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 06.08.2020

„Wymiana doświadczeń” - to zdanie, które podczas spotkania w KGP, 5 sierpnia br. pojawiało się wielokrotnie. Z dr Palomą Cuchi – szefową Przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia spotkali się nadinsp. Kamil Bracha - zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr n. med. Adam Frankowski - zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka - kierownik Zakładu Biologii CLKP.

Podczas spotkania insp. dr n. med. Adam Frankowski zaprezentował szczegółową procedurę przesiewowych badań genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji. Stworzone i zastosowane w CLKP specjalne procedury umożliwiające w sprawny i bezpieczny sposób przeprowadzanie badań, spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem WHO.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym na podstawie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia opracowało szczegółowy sposób typowania osób do badań oraz procedury postępowania jednostek organizacyjnych Policji. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno badanych jak i przeprowadzających badanie oraz osób przygotowujących i przewożących próbki. Wypracowany został również specjalny algorytm postępowania określający zasady i warunki przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku obecności SARS-CoV-2 z uwzględnieniem szczegółowo niezbędnego wyposażenia sprzętowego, instrukcji pobierania i transportu materiału biologicznego.

Podczas spotkania dr Paloma Cuchi mówiła:

- Z wielkim zaciekawieniem przyglądam się Waszej pracy. Współpraca z Policją jest bardzo istotna dla WHO, a teraz w okresie pandemii szczególnie. Policja ma bardzo szeroki obszar działań. W wielu aspektach te działania są zbieżne z celami Światowej Organizacji Zdrowia.

Jestem pod wielkim wrażeniem stworzonych przez polską Policję, zarówno podręcznika z procedurami reagowania na zagrożenia związane z SARS-CoV-2, jak i opracowaną przez CLKP procedurę przeprowadzania testów. Zastosowany przez Was system, jak pokazuje praktyka, jest skuteczny, a to jest najważniejsze. Nie ma 100-procentowych metod, ale to, co Państwo stworzyliście, bardzo niweluje ryzyko i jest bardzo efektywne - mówiła

Nadinsp. Kamil Bracha podziękował szefowej Przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia za zaangażowanie i wsparcie podczas reorganizacji Zakładu Biologii CLKP pozwalające na dostosowanie Zakładu do badań wirusologicznych. Powiedział też, że wprowadzony system rzeczywiście się sprawdza, ponieważ od początku ogłoszenia przez WHO pandemii, czyli od 11 marca br., koronawirusem zakaziło się 305 policjantów na blisko 100 000 tysięcy funkcjonariuszy, z czego 175 policjantów zaraziło się w sposób związany ze służbą.

- Podczas pracy nad opracowywaniem procedury i algorytmu umożliwiających policjantom i pracownikom cywilnym Policji przeprowadzanie przesiewowych badań genetycznych wykorzystaliśmy jak najwięcej już funkcjonujących w Policji rozwiązań. Dzięki czemu duża część procedury wprowadzona została bezkosztowo – podkreślał insp. dr n. med. Adam Frankowski.

Dr Paloma Cuchi podczas spotkania zadawała wiele szczegółowych pytań o zastosowane rozwiązania.

- Wytworzyliśmy ustandaryzowane zestawy do badań. Każdy z nich składa się z foliowej koperty o formacie nieco większym niż kartka A4. W środku jest „wymazówka”, probówka z płynem dezaktywującym wirusa, instrukcja obsługi i dwie torebki "biohazard", czyli umożliwiające bezpieczny transport materiału potencjalnie zakaźnego. Każdy element opatrzony jest kodem kreskowym, do którego przypisywane są dane konkretnej osoby z Policji – odpowiadała na pytania dr Palomy Cuchi mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka. - Wszystkie dane wrażliwe są animizowane i zabezpieczone.

Podczas spotkania szefowa Przedstawicielstwa WHO w Polsce zapowiedziała, że przedstawiony jej polski policyjny system zaprezentuje w innych krajach.

- Czeka nas dalsza walka z pandemią i warto wymieniać się doświadczeniami, szczególnie tymi, które się sprawdzają. Ważne też, żeby mieć perspektywę długofalową, zwłaszcza obserwować osoby, które zachorowały i wyzdrowiały. Mam nadzieję, że ta współpraca, którą rozpoczęliśmy, pozostanie również w czasie, kiedy poradzimy sobie wszyscy z pandemią. Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji, zarówno w zakresie szkoleń jak i doradztwa specjalistycznego – mówiła podczas spotkania dr Paloma Cuchi.

Tekst: Izabela Pajdała, BKS KGP