Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Strona internetowa projektu „NANODAK”

Data publikacji 03.08.2020

Informujemy, że pod adresem www.nanodak.eu została uruchomiona strona internetowa projektu pt.: „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” – nr DOB-BIO9/08/01/2018.

Projekt „NANODAK” finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 9/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności zwalczania przestępczości i terroryzmu poprzez opracowanie nowych metod wizualizacji śladów linii papilarnych opartych na wykorzystaniu nanocząstek.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z informacjami na temat projektu, konsorcjum naukowego, personelu badawczego oraz docelowego zastosowania wyników badań. Na stronie www.nanodak.eu będą również prezentowane aktualne doniesienia dotyczące postępów w realizacji projektu.