Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP na wyższe stopnie policyjne oraz przyznanie funkcjonariuszom i pracownikom CLKP medali i odznak

Data publikacji 03.08.2020

W dniu 3 sierpnia 2020 roku w sali Biura Logistyki Policji KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyła się uroczystość obchodów Święta Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Z tej okazji funkcjonariusze CLKP otrzymali odznaczenia i mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W uroczystości wzięli udział: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępcy Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Adam Frankowski i insp. dr Krzysztof Borkowski oraz przełożeni awansowanych i wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku obchody święta Policji w CLKP przebiegały z zachowaniem zaleceń sanitarnych w postaci utrzymania odpowiedniego dystansu między uczestnikami i stosowania maseczek i rękawiczek. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha odczytał list Komendanta Głównego Policji z życzeniami z okazji Święta Policji skierowanymi do Kierownictwa oraz do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy odznaczenia, medale i akty mianowania na stopnie policyjne odebrali: Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: dwóch funkcjonariuszy, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: pięciu funkcjonariuszy, Brązową Odznakę "Zasłużony Policjant": jeden funkcjonariusz, Brązowy Medal za Zasługi Dla Policji: jeden funkcjonariusz i dwóch pracowników cywilnych. Na wyższy stopień służbowy mianowani zostali: młodszym inspektorem Policji: jeden funkcjonariusz, nadkomisarzem Policji: jeden funkcjonariusz, komisarzem Policji: jeden funkcjonariusz, aspirantem Policji: dwóch funkcjonariuszy, młodszym aspirantem Policji: dwóch funkcjonariuszy, sierżantem sztabowym Policji: jeden funkcjonariusz, starszym sierżantem Policji: jeden funkcjonariusz.