Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Audit Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w CLKP

Data publikacji 23.07.2020

W dniach 21–22 lipca 2020 roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadziło w formie zdalnej audit w nadzorze w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Przyznany CLKP przez PCBC w 2003 roku Certyfikat, w związku z pozytywną oceną uzyskaną przez Instytut w 2020 roku, pozostaje w mocy do 6 sierpnia 2021 roku.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji od 18 lipca 2003 roku posiada przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania” w zakresie:

  • Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie standardów pracy w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych;
  • Organizowanie i prowadzenie procesu szkolenia policyjnych biegłych kryminalistyki oraz wspieranie doskonalenia zawodowego techników kryminalistyki;
  • Prowadzenie kryminalistycznych baz danych;
  • Wykonywanie opinii, rozwój metod badawczych oraz współpraca z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie techniki kryminalistycznej;
  • Realizacja krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu kryminalistyki.

Kopia aktualnego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością nr J/997/7/2018 z zakresem, dostępna jest w zakładce System Jakości – Certyfikaty.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji corocznie przeprowadza audity w nadzorze (audit trzeciej strony) i monitoruje działalność Instytutu, aby uzyskać dowody na spełnienie wymagań zawartych w normie. Osoby biorące udział w ocenie komunikowały się ze sobą za pośrednictwem aplikacji WEBEX MEETING. Podczas spotkania podsumowującego z kierownictwem CLKP Pan auditor dr Dariusz Cader podkreślił duże zaangażowanie dyrekcji i personelu w utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością Zwrócił również uwagę na wysokie kompetencje biegłych i certyfikowanych specjalistów wykonujących badania. Decyzja o dopuszczeniu powyższej oceny poprzedzona była wypełnieniem przez CLKP formularza służącego do analizy i oceny ryzyka związanego z oceną zdalną w sytuacji nadzwyczajnej (PCBC, FBC-48-1, wyd. II z dn. 08.04.2020 r.).

Powrót na górę strony