Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Obchody Święta Policji 2020

Data publikacji 27.07.2020

W sobotę 25 lipca 2020 roku na placu przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie odbyły się główne uroczystości upamiętniające 101. rocznicę powołania Policji Państwowej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Tegoroczne obchody Święta Policji z uwagi na pandemię koronawirusa miały okrojony charakter i zawężoną liczbę uczestników. Nie odbyła się tradycyjna promocja oficerska absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Podczas uroczystości konieczne były maseczki i rękawiczki. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował kom. dr inż. Michał Borusiński, Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, który został uhonorowany przez Mariusza Kamińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Nominacje sześciu wyższym oficerom Policji na stopień nadinspektora wręczył Prezydent RP Andrzej Duda, a szable generalskie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Policjanci
i pracownicy Policji zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami państwowymi oraz odznakami resortowymi. Prezydent Andrzej Duda podziękował za zaangażowanie Policji w czasie walki z pandemią koronawirusa. Nawiązując do poprawy warunków służby w nowych i modernizowanych jednostkach prezydent Andrzej Duda przypomniał uchwaloną dzień wcześniej ustawę, zapewniającą świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy zdecydują się na dłuższe pozostawanie w służbie. Minister Mariusz Kamiński w swoim wystąpieniu nawiązał do wysokich ocen Policji. – To zwykli obywatele w tych badaniach, w tych sondażach okazują tak daleko idące zaufanie, doceniają wasze zaangażowanie w służbę, wasz niezwykły profesjonalizm i waszą niezawodność – powiedział szef MSWiA. – I właśnie opinie zwykłego obywatela są dla nas najważniejszym punktem odniesienia do oceny pracy Policji. Wspaniale szanowni funkcjonariusze, że obywatele tak bardzo cenią waszą pracę. Za ten ogromny wysiłek, jaki wkładacie na co dzień, za tę ciężką służbę, ryzykowną służbę składam wam ogromne podziękowanie. Chcę was zapewnić jako minister spraw wewnętrznych, że konsekwentnie będę działał na rzecz poprawy sytuacji prawnej funkcjonariuszy, na rzecz nowych instrumentów prawnych, które będą dawały jeszcze większą skuteczność w waszym działaniu.

Uroczystość zakończyła defilada Kompani Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

źródło: policja.pl, zdjęcia Paweł Ostaszewski, film: Piotr Maciejczak / Miesięcznik „Policja 997”

Powrót na górę strony