Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ekspertów z CLKP zaangażowany w prace nad powstaniem decyzji nr 138 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 czerwca 2020 r.

Data publikacji 18.06.2020

Informujemy, że realizacja zadania zleconego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji polegającego na przeprowadzaniu przesiewowych badań genetycznych w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 u funkcjonariuszy i pracowników Policji przebiega zgodnie z procedurami określonymi decyzją nr 138 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie umożliwienia policjantom i pracownikom Policji przeprowadzania przesiewowych badań genetycznych w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy doświadczonych ekspertów z CLKP oraz przedstawicieli Komendy Głównej Policji w ramach zespołu, kierowanego przez insp. dr n. med. Adama Frankowskiego Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, wypracowano szczegółowy sposób typowania osób do poddania się badaniom oraz procedury postępowania jednostek organizacyjnych Policji. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno badanych i przeprowadzających badanie, jak również osób przygotowujących i przewożących próbki. W decyzji uwzględniono również kluczowe aspekty dotyczące niezbędnego wyposażenia sprzętowego oraz instrukcji pobierania oraz transportu materiału biologicznego.

Powrót na górę strony