Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przeprowadza przesiewowe badania genetyczne w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 u funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Data publikacji 18.06.2020

Informujemy, że na podstawie decyzji nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia instytutowi badawczemu – Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji zadania do realizacji poza planem jego działalności, CLKP zostało wyznaczone do przeprowadzania przesiewowych badań genetycznych w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 u funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Powierzenie CLKP tak istotnego zobowiązania jest potwierdzeniem pełnienia przez nasz Instytut kluczowej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym przypadku ukierunkowanego na trudną walkę z pandemią koronawirusa. Dowodzi również posiadania przez naszych ekspertów umiejętności i kompetencji, odpowiednich, by w pełni realizować zlecone przez MSWiA zadanie.

Powrót na górę strony