Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pozbawiane cech użytkowych strzeleckiej broni palnej

Data publikacji 16.06.2020

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wznowiło przeprowadzanie weryfikacji i wdawanie poświadczeń, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, jako podmiot uprawniony dokonuje weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych oraz dokonuje oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych.

Informacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych dostępne są w zakładce: Badania i projekty/Badania wykonywane w CLKP/Pozbawianie cech broni.

http://clkp.policja.pl/clk/badania-i-projekty/langnodata/pozbawianie-cech-broni/189671,Weryfikacja-i-poswiadczenie-ze-strzelecka-bron-palna-zostala-pozbawiona-cech-uzy.html

 

Powrót na górę strony