Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska uzyskała operacyjność z Danią w zakresie automatycznej międzynarodowej wymiany danych daktyloskopijnych

Data publikacji 29.05.2020

W dniu 19 maja 2020 roku Krajowy Punkt Kontaktowy ds. wymiany danych daktyloskopijnych, znajdujący się w Zakładzie Daktyloskopii CLKP, rozpoczął automatyczną międzynarodową wymianę danych daktyloskopijnych z Danią.

Polska prowadzi automatyczną wymianę danych daktyloskopijnych z: Austrią, Słowacją, Republiką Czeską, Bułgarią, Litwą, Belgią, Maltą, Cyprem, Niemcami, Słowenią, Rumunią, Węgrami, Holandią, Szwecją, Hiszpanią, Finlandią, Estonią, Luksemburgiem, Portugalią i Danią. Obecnie testowane są połączenia z Łotwą, Francją i Irlandią.

Więcej informacji oraz na temat Krajowego Punktu Kontaktowego ds. wymiany danych daktyloskopijnych o Krajowym Punkcie Dostępu do systemu Eurodac na stronie: www.clkp.policja.pl/Zespol-Miedzynarodowej-Wymiany-Danych

Powrót na górę strony