Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawiciela projektu TELEFI w CLKP

Data publikacji 02.03.2020

W dniu 26 lutego 2020 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyło się spotkanie pracowników i biegłych Pracowni Antroposkopii Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych z Anthonym Lairdem z Finlandii, przedstawicielem projektu TELEFI.

Projekt TELEFI (Towards the European Level Exchange of Facial Images) ma na celu zebranie informacji o praktykach stosowanych w procesach identyfikacyjnych na podstawie wizerunków twarzy oraz wykorzystywaniu systemów do automatycznego rozpoznawania wizerunków do celów dochodzeniowych w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo szczególną uwagę studium poświęca możliwościom implementacji wymiany wizerunków w ramach porozumienia PRÜM. Podczas wizyty przedstawiciela projektu omówiono uwagi i spostrzeżenia dotyczące wymienionych zagadnień. Stanowisko zaprezentowane przez biegłych CLKP jest jedynym wkładem strony polskiej we wspomniany projekt, którego efektem ma być szerokie i możliwie dokładne rozpoznanie aktualnej sytuacji wykorzystywania w celach identyfikacyjnych wizerunków twarzy w Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział: podinsp. Ewa Lewandowska, Zastępca Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP oraz  podinsp. Dariusz Zajdel, podkom. Maria Szumilas-Wiśniewska i Marta Parol.

Powrót na górę strony