Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 14.02.2020

W dniach 11–13 lutego 2020 roku w Lubniewicach woj. lubuskie odbyła się odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji z udziałem insp. dra n. med. Adama Frankowskiego, Zastępcy Dyrektora CLKP.

Obrady zainaugurował insp. dr n. med. Adam Frankowski. W trakcie odprawy nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska przedstawiła obszary działalności CLKP, a mł. insp. Artur Dębski omówił oceny jakości pracy i obieg materiału dowodowego w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Kierownicy zakładów merytorycznych CLKP w swoich wystąpieniach zaprezentowali bieżącą działalność oraz stan realizacji zadań w laboratoriach za 2019 rok i perspektywy na rok 2020. Przekazano również informacje o powołaniu i funkcjonowaniu Zespołu ds. Identyfikacji Ofiar Katastrof (DVI) w Polsce. Podczas odprawy przeprowadzono wybory do Komitetu Programowego powołanego w celu nadzoru nad zachowaniem obiektywizmu procesu potwierdzania kompetencji kandydatów na biegłych w ramach egzaminu końcowego do uzyskania uprawnień, w drodze głosowania z udziałem naczelników lk kwp/KSP, wybrano trzech przedstawicieli kierownictwa policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

  • uczestnicy odprawy Kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji w dniach 11–13 lutego 2020 roku w Lubniewicach
Powrót na górę strony