Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt. „Mobilne stanowisko daktyloskopijne dla Projektu HIT-NET a system AFIS”

Data publikacji 14.02.2020

W dniu 12 lutego 2020 roku w budynku Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt. „Mobilne stanowisko daktyloskopijne dla Projektu HIT-NET a system AFIS”. Seminarium zostało zainaugurowane przez insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka, Dyrektora CLKP, który powitał obecnych na wykładzie biegłych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, przedstawicieli ABW, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Wykład seminaryjny rozpoczął nadkom. Jakub Mondzelewski z Zakładu Biologii CLKP, który opowiedział o założeniach i oczekiwanych rezultatach Projektu HIT-NET mającego na celu integracje informacji z genetycznych, daktyloskopijnych i kryminalnych baz danych, co umożliwia szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji pozwalający na wykrycie powiązań między osobami, śladami i przestępstwami. Projekt HIT-Net – „System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych” NR DOB- BIO9/13/01/2018 finansowany jest przez NCBR w ramach konkursu nr 9/2018 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a realizowany jest przez konsorcjum w składzie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (lider projektu), Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. W drugiej części wykładu podinsp. Beata Krzemińska, administrator AFIS z Zakładu Daktyloskopii CLKP zaprezentowała mobilne stanowisko daktyloskopijne MSD, dzięki któremu pracując bezpośrednio na miejscu zdarzenia można dokonać eliminacji śladów linii papilarnych, rozpoznać duplikaty kart daktyloskopijnych oraz śladów. Przechodząc do części praktycznej dr inż. Marta Olejniczak, biegły z Zakładu Daktyloskopii, porównała proces wprowadzania, kodowania i weryfikacji śladów linii papilarnych na nowoczesnym mobilnym stanowisku daktyloskopijnym i stanowisku roboczym AFIS wykorzystywanym dotychczas w laboratoriach kryminalistycznych. Po wykładzie, uczestnicy mogli osobiście zapoznać się z pracą na mobilnym stanowisku daktyloskopijnym i przy użyciu LiveScannera wprowadzić odbitki linii papilarnych do bazy eliminacyjnej stanowiska.

  • Dyrektor CLKP inspektor dr n. med. Radosław Juźwiak w trakcie otwarcia seminarium Rady Naukowej CLKP pt. „Mobilne stanowisko daktyloskopijne dla Projektu HIT-NET a system AFIS”,  na drugim planie pod oknem od lewej podinsp. Beata Krzemińska i dr inż. Marta Olejniczak z Zakładu Daktyloskopii CLKP oraz nadkom. Jakub Mondzelewski z Zakładu Biologii CLKP. Na pierwszym planie tyłem do widza uczestnicy seminarium.
  • wykład nadkom. Jakuba Mondzelewskiego z Zakładu Biologii CLKPDyrektor CLKP podczas seminarium Rady Naukowej CLKP pt. „Mobilne stanowisko daktyloskopijne dla Projektu HIT-NET a system AFIS”.
  • Uczestnicy seminarium Rady Naukowej CLKP pt. „Mobilne stanowisko daktyloskopijne dla Projektu HIT-NET a system AFIS”
Powrót na górę strony