Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna w CLKP ekspertów KNDISE w ramach instrumentu pomocy technicznej TAIEX

Data publikacji 31.01.2020

W dniach 29–31 stycznia 2020 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w ramach działań programu TAIEX JHA 64685 odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Kijowskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ekspertyz Sądowych (KNDISE).

Profil działalności oraz rodzaj wykonywanych badań w CLKP podczas spotkania z ekspertami KNDISE przedstawili Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski oraz Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP kom. dr inż. Michał Borusiński. Trzydniowe wykłady prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP: podinsp. mgr. inż. Wojciecha Ceglarskiego, kom. mgr. inż. Roberta Mroza, podkom. mgr. Stanisława Grabowskiego oraz mgr. inż. Bogumiła Rydza poświęcone były nowoczesnym technikom i metodom badawczym związanym z badaniami mechanoskopijnymi oraz akredytacją tych badań.

  • od lewej podkom. dr inż. Michał Borusiński (CLKP), w środku insp. dr Krzysztof Borkowski (Zastępca Dyrektora CLKP), przedstawiciele Kijowskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ekspertyz Sądowych (KNDISE)
Powrót na górę strony