Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt. „Możliwości badawcze e-podpisu”

Data publikacji 30.01.2020

W dniu 29 stycznia 2020 roku w budynku Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt. „Możliwości badawcze e-podpisu”. Seminarium zostało zainaugurowane przez insp. dr n. med. Adama Frankowskiego, Zastępcę Dyrektora CLKP, a poprowadzone było przez kom. Annę Przewor, Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP oraz sierż. szt. Łukasza Kocielnika, Asystenta Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

W seminarium udział wzięli biegli laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, przedstawiciele jednostek naukowych oraz służb, w tym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Seminarium poświęcone było podpisom elektronicznym z warstwą biometryczną oraz możliwościom badawczym tego rodzaju podpisów. Celem seminarium było przedstawienie wyników dotychczasowych analiz i badań nad podpisami z warstwą biometryczną oraz próba wzbogacenia dotychczasowego modelu analizy pismoznawczej o dodatkowe swoiste cechy biometryczne, w tym: czas kreślenia podpisu, wartość nacisku, położenie podpisu w układzie współrzędnych, przebieg linii nad ekranem tabletu. Spotkanie stanowiło próbę udzielenia odpowiedzi na pojawiające się w ostatnim czasie pytania organów procesowych o możliwość identyfikacji wykonawcy podpisów biometrycznych. Polska i światowa kryminalistyka stoją przed wyzwaniem stworzenia rzetelnej metodyki badawczej podpisów elektronicznych.

Fot. Przemysław Knut (CLKP)

Powrót na górę strony